Main page Regulamin
Regulamin

I.              I. Postanowienia wstępne

1.      Właścicielem domeny internetowej LuffLuff.com jest firma PMA House Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klimczaka 22/16, 02-797 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304903 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, nr NIP: 527-257-37064, nr REGON: 141409688. („PMA House” lub „Sprzedawca”) , umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem LUFFLUFF.COM („Sklep”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest PMA House Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klimczaka 22/16, 02-797 Warszawa.

  1. Marka LuffLuff.com jest zastrzeżonym i prawnie chronionym znakiem towarowym firmy PMA House Sp. z o.o.

3.       Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu LUFFLUFF.com oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów.

4.       Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu..

5.       Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy, sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

6.       Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o cenie towaru jego właściwościach (np.: materiał, z którego jest wykonany).

7.       .Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

  1. Tabelki rozmiarów zawierają dane orientacyjne, które mogą się nieznacznie różnić w zależności od kroju, modelu i konkretnego egzemplarza produktu.  Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego (np. odcieniem koloru).
 

II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

 

1 . PMA House Sp. z o.o. umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2.  Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między korzystającym ze Sklepu („Klient”), a PMA House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

3.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostawą towarów.

4.  Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

5.  Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. PMA House Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji PMA House Sp. z o.o. podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

6.  Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

 

III.  Zawarcie umowy sprzedaży:

 

1.     Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:

a)       na stronie sklepu (on-line),

Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

b)       telefonicznie,

Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 12.00 – 19.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

c)       pocztą elektroniczną.

Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 12.00 – 19.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

2. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zatwierdz zamówienie” , Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

6. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź  zamówienie” ) stanowi ofertę Klienta złożoną PMA House Sp. z o.o. co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym zamówieniem.

7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz drogą mail’ową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

8. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

10. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

11. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:  dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, .transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Dotpay.pl lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

IV. Dostawa i odbiór

 

1. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Pocztę Polską lub firmę kurierską DHL Poland Sp. z o. o. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży, w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu DotPay, bądź zwykłym bankowym przelewem internetowym).

3. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa-członkowskiego Unii Europejskiej, na zasadach określonych powyżej.

Koszty wysyłki dla sposobów płatności
  Wysyłki

Sklep LUFFLUFF.COM  realizuje zamówienia na terenie Polski oraz większości krajów.
Kwota wysyłki poza granice Polski pojawia się w momencie składania zamówienia.
Zamówienia realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub do wyboru, poprzez firmę kurierską DHL. 

            Przesyłka pocztowa  (płatność przed wysyłką przelewem lub system Dotpay):

10 zł - zamówienie do 150 zł
  5 zł - zamówienie powyżej 150 zł

Przesyłka pocztowa na terenie Polski (płatność za pobraniem):

15zł - stała opłata
 

- Czas dostarczenia paczki przy wyborze wysyłki przez Poczta Polska to zwyczajowo 1-2 dni robocze. 
- Doręczyciel przynosi przesyłkę pod wskazany adres w godzinach od 8-20, nie ma możliwości wyboru godziny dostarczenia. 
- Przesyłka jest wydawana przez doręczyciela osobie, do której zaadresowana jest przesyłka, a w razie jej nieobecności, osobom zameldowanym lub przebywającym pod adresem podanym jako adres wysyłki. Nie ma możliwości zastrzeżenia odbioru przesyłki przez konkretną osobę. 
- W przypadku, gdy mieszkanie jest zamknięte pozostawia awizo i zamawianą przesyłkę można odebrać na poczcie w ciągu 14 dni. 
- Jeżeli w ciągu 7 dni od potwierdzenia przez Sprzedawcę nadania przesyłki, nie otrzymasz paczki ani awizo, a  Urzęd Pocztowy nei będzie jej miał na stanie, skontaktuj się z nami pod adresem
dok@luffluff.com.

Przesyłka kurierska na terenie Polski:
25 zł - zamówienie do 200 zł
  21zł - zamówienie powyżej 200 zł
19 zł - zamówienie powyżej 400 zł
GRATIS - zamówienie powyżej 800 zł

- Czas dostarczenia przesyłki przez kuriera - do 48 godzin roboczych od momentu nadania paczki przez Sprzedawcę.
- Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze w godzinach 11-18 (w zależności od lokalizacji adresata).
- Aby kurier dostarczył przesyłkę wymagana jest obecność w domu osoby upoważnionej do odbioru paczki. 
- W przypadku nieobecności adresata można przesyłkę odebrać osobiście bądź zamówić kolejne doręczenie na wskazany adres. Kolejne doręczenie jest wykonywane przez firmę kurierską nieodpłatnie.
- Termin na odbiór przesyłki wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia. 


Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji osób trzecich, należy w obecności osoby wydającej przesyłkę np. kuriera, sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt do
dok@luffluff.com.

 

V. Ceny i metody płatności 

1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:

a) gotówką Poczta Polska w miejscu dostawy (za pobraniem),

b) przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay.pl przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek PMA House Sp. z o.o. lub podmiotów pośredniczących w transakcji ( serwisu Dotpay.pl) w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar,

c) w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.

4. PMA House Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych

ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

VI. Gwarancja, reklamacje i zwroty

 
1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. PMA House Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz innymi odpowiednimi przepisami.

3. PMA House Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: PMA House Sp. z o.o. , Ul. Nowy Swiat 60, 00-357 Warszawa. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową PMA House Sp. z o.o. wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.

5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

6. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

7. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do Sklepu. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy (ew. za pomocą udostępnionego Klientowi formularza) a następnie przesłać towar na adres sklepu na koszt i ryzyko Klienta, w stanie niezmienionym. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 30 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych towarów (np. paragon, faktura VAT). Pieniądze odesłane jak najszybciej, w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.

 
 

VII. Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,

c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów

2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych powyżej.

3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

a) Dostęp do sieci Internet,

b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),

c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Sklepu (dok@luffluff.com) lub telefonicznie na (nr tel: +48 (22) 884 666 216). Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

5. PMA House Sp. z o.o. informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

  

VIII. Zapisy końcowe

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez PMA Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

7. PMA House Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.

8. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 


TelefonXXFB
Emporio Armani
Sugestie