מדיניות הפרטיות

כללי: בעת השימוש באתר "LUFFLUFF" (בהמשך: "האתר"), אנו מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר ומתחייבים לשמור עליה.

איסוף מידע: האתר אוסף מידע אודות המשתמשים בעת השימוש בשירותיו. חלק מהמידע הוא מזהה אישי, כמו שם וכתובת, וחלקו אינו מזהה אישית ומשמש לצורך ניתוח סטטיסטי.

שימוש במידע: המידע שנאסף משמש לשיפור השירותים באתר, להתאמת תוכן ומודעות, ולצורך שמירה על כללי האתר ונהליו. המידע עשוי לשמש גם לצורך פניה אישית אל המשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS, בהסכמתם.

משיכת מידע לצדדים שלישיים: לא נמסור מידע אישי לצדדים שלישיים, אלא אם נדרשים על פי חוק או במקרים חריגים כגון פרטי סחר.

קובצי Cookie: האתר עשוי להשתמש בקובצי Cookie לצורך פעולה תקינה שלו ולצורך איסוף מידע סטטיסטי.

פרסומות של צדדים שלישיים: האתר עשוי להציג פרסומות של צדדים שלישיים, אשר משתמשים ב-Cookies ועשויים לאסוף מידע על המשתמשים באתר.

אבטחת מידע: אנו מטפלים באבטחת המידע באופן רציני ומקפידים על תקן הבטחת מידע.

זכויות המשתמש: כל משתמש רשאי לדרוש לקבלת המידע שנאסף עליו ולבקש את תיקוןו או מחיקתו במידת הצורך.

שינויים במדיניות: בכל שינוי משמעותי במדיניות הפרטיות, נפרסם הודעה באתר על כך.

דיווח על פגיעה בפרטיות: אם יש חשש לפגיעה בפרטיות, מוזמנים המשתמשים לדווח על כך באמצעות יצירת קשר עם האתר.

 

  • לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בוואצאפ 050-8910110 או במייל luffluffshop@gmail.com , ננסה לענות בהקדם האפשרי.